ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ CVASI-INDUSTRIALĂ ȘI DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII ȘI BIROURI, AMENAJARE PARCĂRI ȘI ÎMPREJMUIRI

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/03-Plan-topografic-vizat-OCPI.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/04a-Extras-CF1-20.01.2020.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/04b-Extras-CF2-20.01.2020.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/U03-REGLEMENTARI-URBANISTICE.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-20-Memoriu-Baldini.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-20-RLU-Baldini.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/U01-PLAN-INCADRARE-TERITORIU.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/01/U02-PLAN-SITUATIE-EXISTENTA.pdf

03 Plan topografic vizat OCPI
04a Extras CF1 20.01.2020
04b Extras CF2 20.01.2020
U03 REGLEMENTARI URBANISTICE
2023 01 20 Memoriu Baldini
2023 01 20 RLU Baldini
U01 PLAN INCADRARE TERITORIU
U02 PLAN SITUATIE EXISTENTA