Primaria Comunei Dumbravita

Pagina oficiala a Primariei Comunei Dumbravita jud. Timis

Legislatie

  PRIMARIA →LEGISLAȚIE https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230251 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/247074 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1413 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82411 LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182108
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772
 • HG nr.1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74708
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218
 • OG nr.81/2003 privind evaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45943
 • HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative – teritoriale
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
 • Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuință trecută în proprietatea statului
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/6292
 • Legea nr. 114/1996 privind legea locuinței, actualizată și republicată
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8597
 • OG nr.40/1999 privnd protectia chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinație de locuințe
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/17739
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60453
 • OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38235
 • HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71 / 2002
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53712
 • Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779