Primaria Comunei Dumbravita

Pagina oficiala a Primariei Comunei Dumbravita jud. Timis

CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI DIN COMUNA DUMBRĂVIȚA

SERVICII OFERITE:

–  servicii de asistenţă socială: ( evaluare socială, consiliere socială, sprijin pentru obţinerea unor drepturi, menţinerea legăturii cu familia);

–  servicii de consiliere şi reabilitare psihologică: ( evaluarea psihologică, suport emoţional, activităţi pentru reabilitare comportamentală, consiliere psihologică pentru copil şi familie, etc.)

–  servicii educaționale: (sprijin în efectuarea temelor, activităţi recreative şi de socializare, activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă);

–  servicii de suport și asistență medicală: (educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor, îndrumare în vederea unor consultări medicale, menținerea legăturii cu familia copilului, monitorizarea stării de sănătate; etc. );

– servicii pentru asigurarea alimentaţiei: ( asigurarea alimentaţiei se realizează prin intermediul unei firme de catering);

 

SITUAȚIA DE DIFICULTATE:

 • Familie monoparentală;
 • Familie cu venituri mici;
 • Copii cu risc de abandon școlar.

 

CONDIȚII  ÎNDEPLINIRE ÎNSCRIERE/ DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:

 • Copii proveniți din familii defavorizate cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani;
 • Domiciliul sau reședința beneficiarilor/reprezentantului legal să fie pe raza UAT Dumbrăvița;
 • Limita maximă a veniturilor pe membru de familie să nu depășească suma de 2.000 lei pentru familiile cu venituri reduse sau 2.500 lei pentru familiile monoparentale, plafonul pentru acordarea ajutoarelor și serviciilor sociale, actualizat anual prin Hotărâre de Guvern.
 • Copie act de identitate copil;
 • Copie acte identitate părinți;
 • Adeverințe de venit ale părinților;
 • Adeverință de la Biroul agricol al primăriei că părinții nu dețin terenuri sau alte proprietăți, în afara locuinței de domiciliu;
 • Adeverințe școlarizare copii, după caz;
 • Copie hotărâre de divorț (unde este cazul);
 • Acord prelucrare date cu caracter personal și după caz, acordul celuilalt părinte pentru înscrierea copilului la centru ( în cazul familiilor monoparentale).

 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE al Centrului de zi:

Luni-Vineri în intervalul orar 11-19

 

Date de contact:

 • locația Centrului de zi – Comuna Dumbrăvița, str. Koș Karoly, nr. 28, județ Timiș
 • mail: centruldezidumbravita2022@gmail.com
 • Șef centru: Balint Elisabeta 0753138888
 • Asistent social: Birău Alexandra 0749419881