P.U.Z. MELINTE, ROMASCU, RASZ – Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter, dotări și servicii publice – Etapa 1

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/Memoriu-Studiu-de-oportunitate_.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.00-INCADRARE-IN-TERITORIU.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.01-SITUATIA-EXISTENTA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.02-REGLEMENTARI-URBANISTICE-ZONIFICARE.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.03-REGLEMENTARI-ECHIPARE-EDILITARA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.04-PROPRIETATI-ASUPRA-TERENURILOR.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.05-PROPUNERE-DE-MOBILARE.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/10/U.06-STUDIU-CVARTAL.pdf

Memoriu Studiu de oportunitate_
U.00 INCADRARE IN TERITORIU
U.01 SITUATIA EXISTENTA
U.02 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE
U.03 REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA
U.04 PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR
U.05 PROPUNERE DE MOBILARE
U.06 STUDIU CVARTAL