Jurnal de șantier

Se intervine pe domeniul public, se tunde iarba la marginea drumurilor. Se întreține starea de curățenie pe terenurile aflate în proprietatea administrației.

Continuă lucrările la pista de biciclete de pe strada Mureș care avansează într-un ritm bun. Pista are o lungime de aproape 1.500 de metri. S-au executat terasamentul și stratul de balast în proporție de 90% și în proporție de 60% balastul stabilizat.  Investiția este realizată cu fonduri proprii și are o valoare de 1 milion de lei.

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere gospodării de apă, aducțiuni și magistrale de apă”, obiectiv finanțat cu 17 milioane de lei prin programul național de investiții Anghel Saligny. Proiectul prevede, pe lângă extinderea rețelei de apă, încă 4 rezervoare de înmagazinare a apei, unul fiind amplasat chiar în incinta stației de tratare a apei.

Va urma…