Termenul de eliberare a actelor de identitate!

Atenție, informare privind termenul de eliberare a actelor de identitate!

În conformitate cu Dispoziţia nr. 3382622/19.05.2023 a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I., termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.

Începând cu data de 22.05.2023, termenul de eliberare, în cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

– carte de identitate – minim 20 de zile calendaristice

– carte de identitate provizorie – 7 zile lucrătoare

– viza de reședință (flotant) – 5 zile lucrătoare

Detalii despre actele necesare găsiți pe pagina de internet a primăriei:

https://primaria-dumbravita.ro/evidenta-persoanei/