Studiul de trafic pentru Dumbrăvița cu previziuni până în 2030!

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/Studiu-final-7-martie-2023.pdf

Studiul conține 6 scenarii pe care au fost realizate simulări, ținânduse cont de deficiențele și punctele slabe ale comunei, cu recomandări de eliminare/diminuare ale acestora. Sunt identificate însă și oportunități pentru care trebuie găsite, urgent, căi de utilizare.

Realizatorii studiului au punctat că parcarea la marginea drumului reprezintă una dintre cele mai mari probleme în traficul auto din comună!

Poliția Rutieră și Comisia de circulație vor decide măsuri, în urma analizei Studiul de trafic.

Studiu final 7 martie 2023