Se tunde iarba de pe domeniul public

Se tunde iarba de pe domeniul public, se erbicidează acolo unde este cazul (stațiile mijloacelor de transport în comun, piață, etc).

Vă reamintim că, în conformitate cu Regulamentul comunei Dumbrăvița, aprobat prin HCL nr. 111/22.08.2017, Cap. II, punctul C, litera a): „persoanele fizice și juridice de pe raza comunei au obligația să întrețină și să mențină permanent în stare de curățenie (…) zonele verzi între limita de proprietate și stradă”.