Se caută recenzori!

Primăria comunei Dumbrăvița încheie contracte de prestări servicii pentru un număr de 22 de recenzori în vederea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor în perioada 16 mai – 17 iulie 2022.

Colectarea datelor are loc pe teren, în limitele administrative ale comunei Dumbrăvița.

Condițiile privind contractarea serviciilor:

 • vârsta minimă 18 ani împliniți – condiție eliminatorie;
 • minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • să nu aibă cazier;
 • să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
 • să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare.

Condiții specifice:

 • muncă pe teren;
 • disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore/zi (până la sfârșitul zilei), sâmbăta și duminica.

Cererile se depun la Ghișeul unic, până în data de 16 mai, însoțite de următoarele documente:

 • copie carte identitate;
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • cazier judiciar (nu mai vechi de 6 luni);
 • extras de cont.

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/04/cerere-1.pdf

cerere