Se caută recenzori!

Primăria comunei Dumbrăvița încheie contracte de prestări servicii pentru recenzori în vederea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor.

 

Colectarea datelor are loc pe teren, în limitele administrative ale comunei Dumbrăvița.

 

Condițiile privind contractarea serviciilor:

 • vârsta minimă 18 ani împliniți – condiție eliminatorie;
 • minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • să nu aibă cazier;
 • să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
 • să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare.

 

Condiții specifice:

 • muncă pe teren;
 • disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore/zi (până la sfârșitul zilei), sâmbăta și duminica.

 

Cererile se depun la Ghișeul unic, însoțite de următoarele documente:

 • copie carte identitate;
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • cazier judiciar (nu mai vechi de 6 luni);

extras de cont.