Se așteaptă propuneri și sugestii pentru două Proiecte de Consiliu Local

Primăria Dumbrăvița vă supune atenției două Proiecte de Hotărâre la care puteți trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pe adresa contact@primaria-dumbravita.ro

Este vorba de proiectul privind taxele și impozitele locale aferente anului 2022 și de proiectul privind delegarea primăriei de a încheia contracte cu proprietarii de teren în vederea înființării de spații de utilitate publică: zone verzi, locuri de joacă, terenuri de sport, zone de promenadă sau agrement.

Proiect HCL nr. 53471 din 29.10.2021 - delegarea primariei incheiere contrcate proprietari teren pt infiintare spatii de utilitate publica

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2021/11/Proiect-HCL-nr.-53471-din-29.10.2021-delegarea-primariei-incheiere-contrcate-proprietari-teren-pt-infiintare-spatii-de-utilitate-publica.pdf

Proiect HCL nr. 55100 din 08.11.2021 - taxe si impozite locale 2022

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2021/11/Proiect-HCL-nr.-55100-din-08.11.2021-taxe-si-impozite-locale-2022.pdf