S-a obținut finanțare – 320.000 lei – de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru realizarea cadastrului sistematic!

320.000 lei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru realizarea cadastrului sistematic!

Ce înseamnă asta: statul pune la dispoziția primăriei, prin Oficiul de Cadastru, intabularea drepturilor de proprietate în Cartea Funciară a tuturor imobilelor cuprinse într-un sector cadastral, cu situația juridică din actele de proprietate puse la dispoziție.

Acum s-a obținut realizarea cadastrului sistematic pentru 3 sectoare din Dumbrăvița: la sud de centură, zona intersecției cu strada Simfoniei.

În Dumbrăvița mai sunt realizate încă 4 sectoare, la nord de centură.