Recenzarea este necesară!

Doar 1.368 de persoane au fost recenzate în Dumbrăvița, până la 13 iulie, în etapa pe teren!

Conform Direcției Regionale de Statistică, populația rezidentă țintă estimată la 1 decembrie 2021 pentru Dumbrăvița este de 19.865 de persoane.

Populația ce a rămas de recenzat în etapa de teren, pentru a se atinge populația estimată, este de 6.499 de persoane.

Procentul realizat pînă la data de 13.07.2022 este 67,28%.

Pentru a se atinge populația țintă estimată este nevoi de un ritm de recenzare de 591 de persoane zilnic.

În ziua de 13 iulie au fost recenzate doar 378 de persoane!

Este important ca numărul populației oficiale să fie cât mai aproape de realitate, altfel multe servicii vor rămâne subdimensionate: numărul de polițiști locali ce pot fi angajați, de fonduri alocate sau chiar numărul de foraje de apă autorizate raportate la numărul de locuitori!