Rapoarte comisii

Transport gratuit pentru elevi

Elevii clujeni de la cursurile de zi, din învăţământul de stat şi particular beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii de transport în comun pentru deplasarea la şcoală sau activităţi extracurriculare, activităţi ce pot fi organizate de către şcoli, cluburi sportive, palate ale copiilor, administraţii judeţene ale taberelor şi bazelor sportive, turistice şi de agrement, cât şi de alte instituţii de cultură, asociaţii şi fundaţii.

Gratuitatea nu se acordă elevilor care au avut nota scăzută la purtare sau care au rămas repetenți în anul școlar anterior. Abonamentul gratuit se obține de la unitatea de învățământ.

În acest fel, urmărim să oferim un sprijin familiilor care au copii școlari, să încurajăm prezența elevilor la ore și implicarea lor în activități extra-curriculare, care să îi ajute să își construiască o bază educațională cât mai solidă pentru viitorul lor.

Reducere de 50% pentru elevi

Elevii din învăţământul de stat şi particularcar, care nu intră în niciuna din categoriile de mai sus, au 50% reducere la transportul în comun, pe una sau două linii de transport în comun (la alegere).

Aceste abonamente se eliberează lunar direct de la punctele de distribuție ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pe baza carnetului de elev, vizat de instituțiile de învățământ pentru anul școlar în curs.

Cazuri speciale

Elevii orfani şi cei proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transport pe toate liniile.

Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor şi Pata Rât spre şcolile din oraş, în perioada 1 ianuaire – 31 decembrie 2018, cu excepția vacanțelor.

Tinerii nedeplasabili, cu dizabilităţi neuromotorii, beneficiază de transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de comun acord de municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere.

Transport gratuit pentru studenți

Studenţii de la cursurile de zi ale unei universități acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, „A Card/A Kártya” și City Card Student, beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii de transport în comun în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

Abonamentul se eliberează lunar direct de la punctele de distribuție ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. prin prezentarea carnetului de student, respectiv a adeverinței vizate la zi și a unuia din cele șase carduri menționate.

Buget alocat pentru 2018

Prin HCL nr. 22 din 17 ianuarie 2018 s-a aprobat susţinerea financiară de la bugetul local pe anul 2018 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. În prezent, peste 23.000 de elevi beneficiază de această facilitate.

Prin HCL nr. 21 din 17 ianuarie 2018 s-a aprobat alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează:

  • 7.560.000 de lei în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, „A Card/A Kártya” și City Card Student, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a.c.;
  • 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor);
  • 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor);
  • 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.