PUZ- Zonă rezidențială și dotări servicii publice, CF Nr. 411463

U00 Incadrare in teritoriu A3
U01 Situatie existenta A2
U02 Reglementari urbanistice A2
U03.1 Reglementari edilitare etapa 1 A2 scurt 420 x 420
U03.2 Reglementari edilitare etapa 2 A2 scurt 420 x 420
U04 Circulatia terenurilor A2 scurt 420 x 420
U05 Mobilare urbanistica A2 scurt 420 x 420
U06 Profile stradale A4

U07 Studiu de ciruclatie</p> <p> </p> <p> </p> <p>A3

AFIS PUZ Nedex Etapa 2
PUZ NEDEX (Dumbravita) Aviz oportunitate
PUZ NEDEX Dumbravita Certificat urbanism (prelungit)
PUZ NEDEX Memoriu 2021.06.08
PUZ NEDEX RLU 2021.06.08