P.U.Z. SC NEDEX GRUP SRL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SERVICII PUBLICE – Etapa 3

AFIS PUZ Nedex Etapa 3
PUZ NEDEX Memoriu 2021.11.15
PUZ NEDEX RLU 2021.11.15
U06 Profile stradale A4
U07 Studiu de ciruclatie A3
U00 Incadrare in teritoriu A3
U01 Situatie existenta A2
U02 Reglementari urbanistice A2
U03.1 Reglementari edilitare etapa 1 A2 scurt 420 x 420
U03.2 Reglementari edilitare etapa 2 A2 scurt 420 x 420
U04 Circulatia terenurilor A2 scurt 420 x 420
U05 Mobilare urbanistica A2 scurt 420 x 420