P.U.Z. GHIATA MIRELA – ZONĂ REZIDENȚIALĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE – Etapa 2

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/06/proiect-de-hotarare.pdf

proiect de hotarare
plan receptie plan topografic
01-ED - Apa - canal - PUZ Ghiata
02-ED - Electrice - PUZ Ghiata
aviz OCPI
memorii edilitare
05.2022 - Memoriu PUZ Ghiata - Dumbravita
RLU PUZ Ghiata - Dumbravita - 05.2022
A.07 - Profile stradale
A.01 - Incadrare in teritoriu
A.02 - Situatie existenta
A.03 - Implantare
A.04 - Mobilare loc. individuale
A.05 - Mobilare cu doua unitati locative
A.06 - Proprietate terenuri