ETAPA 2 – ELABORARE PUZ – ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SERVICII (CF 413305, 411512)

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/PUZ-ZABOS.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/2023.09.18-Memoriu-PUZ-Zabos-completat-cu-edilitare.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/2023.04.24-RLU_PUZ-Zabos-R.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U00-Încadrarea-în-teritoriu_A3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U01-Situația-existentă_A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U02-Reglementări-urbanistice-zonificare_A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U03-Reglementări-echipare-edilitară_A2-420×420.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U04-Proprietatea-asupra-terenurilor_A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U05-Posibilitate-de-mobilare-urbanistică_A2-420×420.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U06-Profile-transversale-străzi_A3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U07-Studiu-de-cvartal_A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U08-Studiu-de-însorire_A3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/U09-Ilustrare-urbanistică.pdf

PUZ ZABOS
 2023.09.18 Memoriu PUZ Zabos completat cu edilitare
2023.04.24 RLU_PUZ Zabos R
U00 Încadrarea în teritoriu_A3
U01 Situația existentă_A2
U02 Reglementări urbanistice-zonificare_A2
U03 Reglementări-echipare edilitară_A2 420x420
U04 Proprietatea asupra terenurilor_A2
U05 Posibilitate de mobilare urbanistică_A2 420x420
U06 Profile transversale străzi_A3
U07 Studiu de cvartal_A2
U08 Studiu de însorire_A3
U09 Ilustrare urbanistică