ETAPA 1 – ELABORARE PUZ – MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 06/22.01.2009 PENTRU PARCELA CU C.F. NR 412413, STABILIRE FUNCŢIUNE LOCUIRE ŞI SERVICII PENTRU ÎNTREAGA PARCELĂ, REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2E (CF 412413)

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/Panou-Aviz-oportunitate-1-04-panou-anunt.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/Extras_Informare_273534.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/MEMORIU-SI-REGULAMENT.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/U01-Existent-1000-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/U02-Reglementari-1000-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/U03-Obiective-1000-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/U04-Mobilare-500-A3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/11/U05-Cvartal-2500-A2.pdf

Panou Aviz oportunitate 1-04 panou anunt
Extras_Informare_273534
MEMORIU SI REGULAMENT
U01 Existent-1000 A2
U02 Reglementari-1000 A2
U02B Reglementari-500 A2
U03 Obiective-1000 A2
U04 Mobilare-500 A3
U05 Cvartal-2500 A2