ETAPA 1 – ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII (CF 413478))

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/PANOU-ETAPA-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/CU-659-din-2023-Luca-Petru.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/Extras_Informare_231063.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/Extras_Plan_Cadastral_252539.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/Memoriu-tehnic-explicativ.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U01-PLAN-DE-INCADRARE-IN-ZONA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U02-PLAN-SITUATIE-EXITENTA-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U03-REGLEMENTARI-URBANISTICE-ZONIFICARE-A1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U04-REGLEMENTARI-ECHIPARE-EDILITARA-A1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U05-PROPRIETATEA-ASUPRA-TERENURILOR-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U06-POSIBILITATE-DE-MOBILARE-URBANISTICA-A1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/03/U07-STUDIU-DE-CVARTAL-A2.pdf

PANOU - ETAPA 1
CU 659 din 2023 - Luca Petru
Extras_Informare_231063
Extras_Plan_Cadastral_252539
Memoriu tehnic explicativ
U01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
U02 PLAN SITUATIE EXITENTA A2
U03 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE A1
U04 REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA A1
U05 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR A2
U06 POSIBILITATE DE MOBILARE URBANISTICA A1
U07 STUDIU DE CVARTAL A2