ETAPA 1 – ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII (CF 407276)

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/PANOU-ETAPA-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/Memoriu-tehnic-explicativ-AO.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/Document-Eliberat-2021-02-25T150503.463.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/Extras_Informare_65563.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/Extras_Plan_Cadastral_211071.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/CU-658-din-2023-Luca-Adrian.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U01-PLAN-DE-INCADRARE-IN-ZONA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U02-PLAN-SITUATIE-EXITENTA-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U03-CONCEPT-PROPUS-PLAN-DE-SITUATIE-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U04-REGLEMENTARI-ECHIPARE-EDILITARA-A3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U05-PROPRIETATEA-ASUPRA-TERENURILOR-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U06-POSIBILITATE-DE-MOBILARE-URBANISTICA-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2024/02/U07-STUDIU-DE-CVARTAL-A3.pdf

PANOU - ETAPA 1
 Memoriu tehnic explicativ - AO
Document Eliberat - 2021-02-25T150503.463
Extras_Informare_65563
Extras_Plan_Cadastral_211071
CU 658 din 2023 - Luca Adrian
U01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
U02 PLAN SITUATIE EXITENTA A2
U03 CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIE A2
U04 REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA A3
U05 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR A2
U06 POSIBILITATE DE MOBILARE URBANISTICA A2
U07 STUDIU DE CVARTAL A3