ELABORARE PUZ – MICĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE, ACTIVITĂȚI ECONOMICE – CU PRELUARE AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 280/14.04.2022

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/Raportul-informării-și-consultării-publicului-nr.-47330-din-24.07.2023-SC-ANALOG-SRL.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_413480_08.06.2023-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/06_197-MP_PUZ-Analog-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/07_197-RLU_PUZ-Analog-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/08_197-1.1-Studiu-cvartal.-2-000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/09_1971-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/10_1971-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/11_1971-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/12_1971-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/13_197-3.3.-Ilustrare-urbanistica-propusa-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/14_1971-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/15_1971-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/16_01-1-1.pdf

Raportul informării și consultării publicului nr. 47330 din 24.07.2023- SC ANALOG SRL
03_Extras_Informare_413480_08.06.203
PDF Embedder requires a url attribute 07_197-RLU_PUZ Analog
08_197-1.1 Studiu cvartal. 2 000
09_197~1
10_197~1
11_197~1
12_197~1
13_197-3.3.-Ilustrare urbanistica propusa
14_197~1
15_197~1
16_01-~1