196. VOL.II PR. NR. U 31-2006 P.U.Z DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE OLARESCU SI ASOCIATII

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/P.U.Z-DUMBRAVITA_compressed-8.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-1-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-2-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-3-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-4-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-5-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-6-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-7-4.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-8-4.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-9-3.pdf