196. VOL.I PR. NR. U 31-2006 P.U.Z DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE OLARESCU SI ASOCIATII

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/P.U.Z-DUMBRAVITA_compressed-7.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-1-2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-2-2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-3-2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-4-2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-5-2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-6-2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-7-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-8-3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/07/plansa-9-2.pdf