P.U.Z. SC NEDEX GRUP SRL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SERVICII PUBLICE – Etapa transparentă decizională

NEDEX Aviz CJT (Arhitect sef)
NEDEX GRUP CU Nr. 1253-10.11.2021
PUZ NEDEX (Dumbravita) Aviz oportunitate
PUZ NEDEX Colectiv de elaborare
PUZ NEDEX Foaie de capat
PUZ NEDEX GRUP (Dumbravita) Certificat urbanism
PUZ NEDEX Lista avize - Borderou
PUZ NEDEX Memoriu 2022.01.07
PUZ NEDEX RLU 2022.01.17
U00 Incadrare in teritoriu A3
U01 Situatie existenta A2
U02 Reglementari urbanistice A2
U03.1 Reglementari edilitare etapa 1 A2 scurt 420 x 420
U03.2 Reglementari edilitare etapa 2 A2 scurt 420 x 420
U04 Circulatia terenurilor A2 scurt 420 x 420
U05 Mobilare urbanistica A2 scurt 420 x 420
U06 Profile stradale A4
U07 Studiu de ciruclatie A3