Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere gospodării de apă, aducțiuni și magistrale de apă”, proiect cu o valoare totală de 17.695.000 de lei care beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 17 milioane de lei, diferența fiind asigurată din bugetul local.

Lucrările includ, printre altele:

– un rezervor de 450 mc de apă în stația de tratare;

– un rezervor de 3.000 mc de apă în stația de pompare;

– 11 hidranți de incendiu;

– 41 cămine de vane;

– 4 km de magistrale noi;

– 2 km de aducțiuni;

– laborator pentru testarea calității apei.