Marți, 11 octombrie, de la 16:00 are loc ședința extraordinară a Consiliului Local

Marți, 11 octombrie, de la 16:00 are loc ședința extraordinară a Consiliului Local. Ședința se desfășoară on-line, prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației ZOOM CLOUD MEETINGS.

Convocatorul cu ordinea de zi și proiectele de hotărâre care vor fi supuse la vot se găsesc pe pagina de internet a primăriei:

Convocator: https://primaria-dumbravita.ro/convocatoare/

Proiecte de hotărâre: https://primaria-dumbravita.ro/proiecte-de-hotarari-supuse-aprobarii/