Lucrări la iluminatul stradal

În primele două săptămâni de funcționare a aplicației Dumbrăvița City App s-au înregistrat și rezolvat 29 de sesizări privind iluminatul stradal: au fost înlocuite 4 lămpi cu led și 24 de becuri arse și a fost remediat punctul de aprindere de pe str. Fervenția II (coloană de alimentare).

Totodată, încadrul lucrărilor de mentenanță de pe raza comunei, a fost înlocuit cablul electric de pe str. Mihail Sadoveanu.

Aplicația Dumbrăvița City App a ajuns, în aceste două săptămâni de funcționare, la 1.500 de descărcări.