Informații privind aplicarea HG 368/2023 – refugiați ucrainieni

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/05/Anexa_Nr_1_-_primele_4_luni.pdf

Anexa_Nr_1_-_primele_4_luni
I
nformații privind aplicarea HG nr. 368/2023

Pana la finalul lunii mai 2023, cetățenii ucraineni care locuiesc în Dumbravita și au nevoie de sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana și cazarea, pot depune cererea (vezi anexa 1) la ghiseul unic al primariei. În momentul depunerii cererii, vor prezenta:

  • Permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări;
  • Extras de cont pentru un cont bancar deschis de pe teritoriul României.

Începând cu a două lună – iunie 2023, din care solicită sprijin financiar pentru hrană și cazare, toti membrii familiei, cetățenii ucraineni vor trebui să îndeplinească mai multe condiții:

  • dacă au peste 18 ani, vor trebui să se înregistreze la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă si vor prezenta adeverinta de la AJOFM Timis ca sunt in cautarea unui loc de munca. Cei care deja lucrează cu contract legal în România vor prezenta adeverinta de la angajator.
  • copiii – adeverinta de la scoala – vor fi înscriși într-o formă de educație asigurată de sistemul public de învățământ (școli/grădinițe). Copiii pot fi înscriși la activități educaționale din oferta altor instituții/organizații.

Există câteva situații când se acceptă excepții de la aceste condiții:

  • persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România – vor prezenta adeverinta ca sunt studenti la zi;
  • persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România – vor prezenta certificat de incadrare in grad de handicap;
  • persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
  • persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Termen:

Începând cu luna a doua de solicitare a sprijinului financiar, cererea (anexa 1) se depune obligatoriu în primele 5 zile lucrătoare. Cei care nu se încadrează în acest termen, pierd sprijinul financiar.