În atenția beneficiarilor de Autorizație de Construire!

Prin Legea 102/2023 au fost completate unele prevederi din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, astfel:

– După eliberarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul autorizației de construire are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, să publice într-un ziar de largă răspândire informațiile cu privire la numărul de autorizație de construire și data emiterii acesteia, titlul/descrierea proiectului precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.

– Conţinutul autorizaţiei de construire se consideră adus la cunoştinţa organismelor sociale interesate la data ultimei operaţiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operaţiunilor de publicitate de către autoritatea publică în conformitate cu prevederile alin. (23^2), la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informaţiilor menţionate într-un ziar de largă răspândire sau la data afişării panoului de identificare a investiţiei, în conformitate cu prevederile alin. (23^3), indiferent care dintre aceste date survine ultima.