Hotărâri ale Consiliului Local Dumbrăviţa

HCL-uri importante

-Hotărarea privind modificarea taxei de salubrizare începând cu data de 01.01.2009

-Hotărârea privind demararea proiectului pentru reactualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL DUMBRĂVIŢA in cursul anului 2009-03-06

-Hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului inscris in CF. nr. 20287 catre Parohia Ortodoxă Romana Banat II

-Hotărâre privind lăţimea zonei de protecţie a pădurii de 50 m pe toată limita, aşa cum este prevazut în PLANUL URBANISTIC GENERAL DUMBRĂVIŢA

-Hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru construirea unui COMPLEX DE AGREMENT in localitatea Dumbrăviţa

10/26.02.2009

Hotărâre privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casă.

11/26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate a Proiectului „Extinderea de reţele electrice” în Comuna Dumbrăviţa.

12/26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

13/26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL.

14/26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL.

15/26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea montării de radare fixe şi mobile în localitatea Dumbrăviţa.

16/26.02.2009

Hotărâre privind stabilirea locaţiei pentru înfiinţarea unui Parc auto şi Atelier de întreţinere şi reparaţii utilaje.

17/26.02.2009

Hotărâre privind înfiinţarea a două echipe de muncitori din cadrul Serviciului de gospodărire comunală pentru întreţinere spaţii verzi pe domeniul public şi întreţinere drumuri şi trotuare.

18/05.03.2009

Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Comunei Dumbrăviţa, a suprafeţei de teren ce reprezintă în prezent, Depozitul de muniţii al MAN, în scopul realizării unui CENTRU CIVIC ŞI DE SĂNĂTATE DUMBRĂVIŢA VEST.

19/05.03.2009

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de accesare a proiectului social „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa”.

20/26.03.2009

Hotărâre privind stabilirea tarifului pentru închirierea spaţiului în care funcţionează Postul de Poliţie Dumbrăviţa.

21/26.03.2009

Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 3.75 mp teren către ROMTELECOM SA – Timiş, pentru instalarea unui echipament outdoor, având ca dimensiuni 200x150x80 cm, pe domeniul public al localităţii Dumbrăviţa.

22/26.03.2009

Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

23/26.03.2009

Hotărâre privind trecerea imobilului cu destinaţia de CĂMIN CULTURAL, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Dumbrăviţa.

24/16.04.2009

Hotărâre privind înfiinţarea CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII, în vederea prevenirii separării de familie, în Comuna Dumbrăviţa, jud. Timiş.

25/23.04.2009

Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 2009.

26/23.04.2009

Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul propriu al Primăriei Comunei Dumbrăviţa.

27/23.04.2009

Hotărâre privind stabilirea locţiei pentru construirea unei POLICLINICI (AMBULATORIU) în str. Mihai Eminescu nr. 73 (poligon), teren care aparţine domeniului public al comunei.

28/23.04.2009

Hotărâre privind modificarea proiectului în mai multe etape a Grădiniţei cu program prelungit în Comuna Dumbrăviţa.

29/23.04.2009

Hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului cu destinaţia „Dispensar medical”, pe cabinete cu părţi comune aferente şi a terenului.

30/23.04.2009

Hotărâre privind alocarea sumei de 1260 lei pentru cumpărarea unei proteze, privind pe numitul MAXIM MIRCEA, persoană cu grad de invaliditate II.

31/14.05.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

32/14.05.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.

33/14.05.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

34/14.05.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

35/14.05.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

36/14.05.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

37/14.05.2009

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Dumbrăviţa nr. 46/28.05.2008, privind aprobarea unor dezmembrări succesive conform Proiectului de Dezvoltare Urbană a comunei Dumbrăviţa.

38/14.05.2009

Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului (bloc) din str. Petofi nr. 50, Dumbrăviţa.

39/18.06.2009

Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL.

40/18.06.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

41/18.06.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

42/18.06.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

43/18.06.2009

Hotărâre privind acordarea Avizului de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiei de urbanism PUZ.

44/25.06.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

45/25.06.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

46/25.06.2009

Hotărâre privind aprobarea schimbului imobililiar.

47/25.06.2009

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 46/13.11.2008 privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 24 mp pentru amplasarea post trafo.

48/08.07.2009

Hotărâre privind aprobarea instrumentării Proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DUMBRĂVIŢA, JUDEŢUL TIMIŞ – ROMÂNIA”.

49/08.07.2009

Hotărâre privind aprobarea instrumentării Proiectului „EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE A COMUNEI DUMBRĂVIŢA , JUDEŢUL TIMIŞ -ROMÂNIA”.

50/30.07.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.

51/30.07.2009

Hotărâre privind denumiri de străzi în cartiere noi ale comunei Dumbrăviţa.

52/30.07.2009

Hotărâre privind stabilirea datei pentru organizarea manifestării culturale „Zilele Dumbrăviţei – 2009”.

53/03.09.2009

Hotărâre privind alocarea sumei de 20000 lei de la bugetul local pentru organizarea manifestării culturale „Zilele Dumbrăviţei – 2009”.

54/03.09.2009

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Lucrări de infrastructură – CENTRU DE AGREMENT ŞI SERVICII DUMBRĂVIŢA”.

55/03.09.2009

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Modernizare teren de fotbal şi spaţii verzi” – Centru de agrement şi servicii Dumbrăviţa.

56/03.09.2009

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Centru de sănătate” – Centru de agrement şi servicii Dumbrăviţa.

57/03.09.2009

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Sală polivalentă cu arenă” – Centru de agrement şi servicii Dumbrăviţa.

58/03.09.2009

Hotărâre privind afilierea Comunei Dumbrăviţa la Asociaţia de Transport Metropolitan Timişoara.

59/03.09.2009

Hotărâre privind aprobarea Studiului geotehnic, topografic, cadastral – „Centru de agrement şi servicii Dumbrăviţa”.