HOTĂRÂRI 2010

Hotărârea nr. 1/14.01.2010

  Privind aprobarea proiectului Centrul de competență pentru energii regenerabile

 

Hotărârea nr. 2/14.01.2010

  Privind aprobarea proiectului „Stație de televiziune transfrontalieră”

 

Hotărârea nr. 3/14.01.2010

  Privind aprobarea proiectului „Program cultural artistic de cooperare între școli

 

Hotărârea nr.4/14.01.2010

  Privind aprobarea proiectului „Cooperare turistică transfrontalieră

 

Hotărârea nr. 5/21.01.2010

  Privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea comunităților române și maghiare prin îmbunătățirea facilităților de transport transfrontalier

 

  Hotărârea nr. 6/21.01.2010

  Privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea cooperării interculturale între județele transfrontaliere Timiș și Bekes

 

  Hotărârea nr. 7/28.01.2010

  Privind aprobarea funcționării în anul școlar 2010-2011 a ciclului primar, secția maghiară cu două clase de predare simltană  „respectiv I-III și II-IV”

 

  Hotărârea nr. 8/14.01.2010

  Privind aprobarea  funcțiilor publice din aparatul de specialitate a primarului

 

  Hotărârea nr. 1/14.01.2010

  Privind aprobarea proiectului „Stație de televiziune transfrontalieră”

 

  Hotărârea nr. 9/28.01.2010

  Privind aprobarea Planului urbanistic zonal

 

  Hotărârea nr. 10/28.01.2010

  Privind aprobarea Planului urbanistic zonal

 

  Hotărârea nr. 11/28.01.2010

  Privind aprobarea Planului urbanistic zonal

 

  Hotărârea nr. 12/28.01.2010

  Privind aprobarea “Programului de activități sportive și de agrement pe anul 2010”

 

  Hotărârea nr. 13/28.01.2010

  Privind interzicerea parcării vehiculelor, autovehiculelor și a autoturismelor abandonate pe domeniul public al comunei Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 14/28.01.2010

  Privind întreținerea parcelelor fără vegetație poluantă pe domeniul privat al comunei Dumbravița

 

  Hotărârea nr. 15/28.01.2010

  Privind acordarea avizului de principiu pentru vânzarea parcelei cadastrale nr. A161/1/13/1 cuprinsă în Cartea funciară nr. 402997

Dumbrăvița, proprietar fiind Consiliul Local

 

  Hotărârea nr. 16/28.01.2010

  Privind rectificarea parcelei cadastrale nr. A161/1/13  cuprinsă în Cartea funciară nr. 402997 Dumbrăvița, proprietar fiind Consiliul Local

 

  Hotărârea nr. 17/19.02.2010

  Privind stabilirea stațiilor publice care pot fi utilizate de serviciile de  transport persoane prin curse regulate județene pe ambele sensuri de mers

 

  Hotărârea nr. 18/19.02.2010

  Privind alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local pentru organizarea activității ”Zilele Porților Deschise”

 

  Hotărârea nr. 19/19.02.2010

  Privind aprobarea programului de activități pe anul 2010 al Comisiei nr. 3 (administrația locală, cultură, știință, învățământ, turism culte, protecția mediului și relații internaționale) din cadrul Consiliului Local Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 20/19.02.2010

  Privind aprobarea listei suplimentare cu beneficiarii Programului PEAD 2009, etapa a II-a

 

  Hotărârea nr. 21/19.02.2010

  Privind  acordarea avizului de principiu privind Studiu de prefezabilitate centura feroviara amunicipiului Timișoara

 

  Hotărârea nr. 22/04.03.2010

  Privind schimbul de teren între Comuna Dumbrăvița în administrarea Consiliului Local având număr cadastral A161/1/13/1/2  în suprafață de 695 mp și POPA STELIAN VASILE cu soția POP ANA, teren cuprins cu nr. cadastral  A259/5-6/2 în suprafață de 750 mp

 

  Hotărârea nr. 23/11.02.2010

  Privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

 

  Hotărârea nr. 24/11.03.2010

  Privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea temporara a golurilor de casă

 

  Hotărârea nr. 25/11.03.2010

  Privind vânzarea spațiului cu destinația de cabinete medicale din Comuna Dumbrăvița , str. Ghe. Doja nr.38

 

  Hotărârea nr. 26/11.03.2010

  Privind trecerea din domeniul public al comunei, în domeniul privat al comunei Dumbrăvița, a spațiului  (Dispensarul Medical Uman) din str. Ghe. Doja nr. 38, Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 27/11.03.2010

  Privind rectificarea parcelei cadastrale nr. A88/1/52

 

  Hotărârea nr. 28/11.03.2010

  Privind acceptarea donației de drum de către Consiliul local, în suprafață de 303 mp din Cartea Funciară nr. 402100 Dumbrăvița cu numărul cadastral nou 403315.

 

  Hotărârea nr. 29/11.03.2010

  Privind stabilirea locației pentru construirea Complexului de asistență socială a persoanelor vărstnice pe raza comunei Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 30/11.03.2010

  Privind stabilirea locației pentru construirea Complexului de locuințe sociale în localitatea Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 31/11.03.2010

  Privind stabilirea locației pentru Proiectul „10 case pentru specialiști în mediul rural

 

  Hotărârea nr. 32/11.03.2010

  Privind denumiri de străzi în cartierele noi ale comunei Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 33/2.03.2010

  Privind stabilirea suprafeței de 2,5 ha din pășunea comunală pentru accesarea proiectului pentru producerea energiei electrice, care se va dezmembra din parcela cadastrală cu nr. Ps 208/c

 

  Hotărârea nr. 34/15.04.2010

  Privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiului în care funcționează Postul de Poliție Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 35/15.04.2010

  Privind modificarea “Inventarului care aparține domeniului public al Dumbrăviței”

 

  Hotărârea nr. 36/15.04.2010

  Privind aprobarea Organigramei a Statului de funcții pentru aparatul propriu din cadrul Prim[riei Comunei Dumbrăvița și suplimentul salarial pentru funcționarii publici în anul 2010

 

  Hotărârea nr. 37/15.04.2010

  Privind scutirea de majorări a persoanelor fizice și juridice date în debit pentru execuția extinderii de rețele electrice

 

  Hotărârea nr. 38/27.04.2010

  Privind cofinanțarea cu 2% din valoarea eligibilă aproiectului „ Parc solar fotovoltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare, construcții anexe, utilități și împrejmuire în Dumbrăvița, jud Timiș „și aprobarea studiului de fezabilitate

 

  Hotărârea nr. 39/31.05.2010

  Privind modificarea Planului Urbanistic Zonal existent, în vederea construirii de dotări, servicii publice și locuințe colective

 

  Hotărârea nr. 40/31.05.2010

  Privind aprobarea „Planului Integrat de dezvoltare al polului de creștere TimișoaraDumbrăvița”

 

  Hotărârea nr. 41/31.05.2010

  Privind raționalizarea amplasamentului privind Planul Urbanistic Zonal cuprins în parcela cadstrală A88/1/47 situat în localitatea Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 42/31.05.2010

  Privind acceptarea donației de drum  și zonă verde de către Consiliul Local, teren cuprins în Cartea Funciară nr. 403296, 403295,403300, 403317 și  403308 Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 43/10.06.2010

  Privind aprobarea proiectului „Modernizarea procesului educațional în Școala Generală Dumbrăvița, jud. Timiș” și cofinanțarea cu 2% din valoarea lui, dar nu mai mult de 14700 lei

 

  Hotărârea nr. 44/10.06.2010

  Privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăvița cu Municipiul Timișoara pentru realizarea, în parteneriat, a proiectului “Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” și depunerii acestui proiect în cadrul Programului Operațional regional 2007-2013, 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană

 

  Hotărârea nr. 45/10.06.2010

  Privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăvița cu Municipiul Timișoara pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița- Incubator de afaceri „ și depunerii acestui proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri  integrate de dezvoltare urbană

 

  Hotărârea nr. 46/30.06.2010

  Privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

  Hotărârea nr. 47/30.06.2010

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 

  Hotărârea nr. 48/30.06.2010

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 

  Hotărârea nr. 49/30.06.2010

  Privind acceptarea donației de drum de către Consiliul Local, teren cuprins în Cartea Funciară nr. 402371, 402375, 402384, 402394, 402390 Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr.50/=15.07.2010

  Privind aprobarea contractării unui împrumut din venituririle din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului în valoare de 1500000 lei

 

  Hotărârea nr. 51/15.07.2010

  Privind aprobarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației în Comuna Dumbrăvița

 

  Hotărârea nr. 52/15.07.2010

  Privind alocarea sumei din bugetul local pentru valoarea chiriei unui profesor de l. engleză pentru Școala cu clasele I-VIII Dumbrăvița în cadrul proiectului inițiat de „CORPUL PĂCII” și obținerea licențelor pentru patru calculatoare din cadrul școlii