Hotarare nr 1 – privind abrogarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primariei Dumbravita

Fișiere

Hotararea nr 1 din 31.01.2011