HCL nr 91 din 15.10.2019 privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare strazi in Comuna Dumbravita”

HCL nr 91 din 15.10.2019