HCL 62 din 30.07.2020 privind aprobarea cuantumului si numarul de burse acordate in anul 2020

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2020/10/HCL-62-din-30.07.2020-privind-aprobarea-cuantumului-si-numarul-de-burse-acordate-in-anul-2020-elevilor-Scolii-Gimnaziale-Dumbravita.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anexa-HCL-nr.-62-din-30.07.2022.pdf

HCL 62 din 30.07.2020 privind aprobarea cuantumului si numarul de burse acordate in anul 2020 elevilor Scolii Gimnaziale Dumbravita
Anexa HCL nr. 62 din 30.07.2022