HCL 51-11.08.2005-privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2021/09/HCL-51-11.08.2005-privind-aprobarea-Caietului-de-sarcini-pentru-delegarea-de-gestiune-a-serviciilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare.pdf

HCL 51-11.08.2005-privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare