Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

  DOCUMENTE NECESARE:

 

–  cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

–  actul de identitate al solicitantului;

–  documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie (contractul de vânzare-cumpărare, CF nu mai vechi de 30 de zile);

–  consimţământul găzduitorului, după caz.