În atenția cetățenilor care se adresează Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

 

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului (contract vânzare-cumpărare, CF nu mai vechi de 30 de zile), necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.