Eliberarea cărții de identitate provizorii – când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

 

–  cererea pentru eliberarea actului de identitate;

–  3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

–  documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie (contract vânzare-cumpărare, CF nu mai vechi de 30 de zile);

–  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.