Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE  

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– buletinul de identitate;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;

– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie (contract vânzare-cumpărare sau CF nu mai vechi de 30 de zile);

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

 

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.