ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)

  1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
  2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
  3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original – valabile 14 zile;
  4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
    a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
    b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
    c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Precizări:

– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 11 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).