Acte de Identitate

Actul de identitate care se eliberează cetățeanului român este cartea de identitate (CI) sau cartea de identitate provizorie(CIP).
Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani.
Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședință a titularului (după caz) și a cetățeniei române.
Termenul de valabilitate al cărții de identitate este de:

  • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
  • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
  • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
  • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de alegător (CA) se eliberează odată cu Cartea de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 18 ani.