Etapa aprobării P.U.Z. și R.LU. aferent (transparență decizională în administrația publică) „PUZ zona rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Fervenția II, C.F.413659

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/01/01-PLAN-DE-INCADRARE-A3.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/01/03-REGLEMENTARI-URBANISTICE-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/01/04-PROPRIETATEA-ASPURA-A2.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/01/05-PROPUNERE-DE-A2-.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/01/MEMORIU-DE-ARHITECTURA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/01/RLU-PUZ-Ferventia.pdf

01-PLAN DE INCADRARE-A3
03-REGLEMENTARI URBANISTICE-A2
04-PROPRIETATEA ASPURA -A2
05-PROPUNERE DE -A2
MEMORIU DE ARHITECTURA
RLU PUZ Ferventia