ELABORARE PUZ – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE; ZONĂ SPORT ȘI AGREMENT CU SERVICII AFERENTE – Etapa 1

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/CF.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/Extras_Plan_Cadastral_35228.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/PAD-1_220414_134726.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/03-A-REGLEMENTARI-URBANISTICE.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/04-A-MOBILARE-URBANA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/Memoriu-oportunitate_Puz-Biserica-Catolica.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-oportunitate_PUZ-Biserica-Catolica.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/00-1-A-INCADRARE-IN-PUG-IN-LUCRU.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/00-A-INCADRARE-IN-TERITORIU.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/01-A-SITUATIE-EXISTENTA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/02-A-STUDIU-CVARTAL.pdf

CF
Extras_Plan_Cadastral_35228
PAD-1_220414_134726
03-A REGLEMENTARI URBANISTICE
04-A MOBILARE URBANA
Memoriu oportunitate_Puz Biserica Catolica
Regulament oportunitate_PUZ Biserica Catolica
00-1-A INCADRARE IN PUG IN LUCRU
00-A INCADRARE IN TERITORIU
01-A SITUATIE EXISTENTA
02- A STUDIU CVARTAL