ELABORARE PUZ – MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE, ACTIVITĂȚI ECONOMICE – CU PRELUARE AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 279/14.04.2022

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412838_08.06.2023-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412839_08.06.2023-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412854_08.06.2023-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412859_08.06.2023-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_413486_08.06.2023-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/06_185-MP_PUZ-Analog-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/07_185-RLU_PUZ-Analog-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/08_185-1.1-Studiu-cvartal.-2-000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/09_180-1.1.-Incadrare-in-PUG-existent.-5000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/11_185-2-Situatia-existenta.-Sinteza-Disfunctionalitati-1-000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/12_185-3.1-Posibilitati-de-mobilare-urbanistica-1-000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/13_185-3.3-Ilustrare-urbanistica-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/14_185-3-Reglementări-urbanistice-propuse-1-000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/15_185-5-Proprietatea-asupra-terenurilor-1-000-1.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/16_01-ED_Plan-de-reglementari-lucrari-hidroedilitare-1.pdf

03_Extras_Informare_412838_08.06.2023
03_Extras_Informare_412839_08.06.2023
03_Extras_Informare_412854_08.06.2023
03_Extras_Informare_412859_08.06.2023
03_Extras_Informare_413486_08.06.2023
06_185-MP_PUZ Analog
07_185-RLU_PUZ Analog
08_185-1.1 Studiu cvartal. 2 000
09_180-1.1.-Incadrare in PUG existent. 5000
10_180-1.2.-Incadrare in PUG in elaborare. 5000
11_185-2-Situatia existenta. Sinteza Disfunctionalitati 1 000
12_185-3.1-Posibilitati de mobilare urbanistica 1 000
13_185-3.3-Ilustrare urbanistica
14_185-3-Reglementări urbanistice propuse 1 000
15_185-5-Proprietatea asupra terenurilor-1 000
16_01-ED_Plan de reglementari lucrari hidroedilitare