ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU PRELUAREA AVIZELOR DIN C.U. NR. 227/17.02.2020 – OBȚINERE AVIZ DE OPORTUNITATE ȘI AVIZE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE – ETAPA 2

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/CF-413611_22.02.2023.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/CF-413612_22.02.2023.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/Plan-AVIZAT-OCPI-MullerFiter.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/01.-INCADRARE-IN-TERITORIU.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/02.-INCADRARE-IN-PUG.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/03.-SITUATIA-EXISTENTA.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/04.-STUDIU-CVARTAL.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/05.-REGLEMENTARI-URBANISTICE.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/06.-POSIBILITATI-DE-MOBILARE.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/Memoriu-tehnic_FITER_17.10.2022.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/RLU_FITER_17.10.2022.pdf

CF 413611_22.02.2023
CF 413612_22.02.2023
Plan AVIZAT OCPI Muller,Fiter
01. INCADRARE IN TERITORIU
02. INCADRARE IN PUG
03. SITUATIA EXISTENTA
04. STUDIU CVARTAL
05. REGLEMENTARI URBANISTICE
06. POSIBILITATI DE MOBILARE
Memoriu tehnic_FITER_17.10.2022
RLU_FITER_17.10.2022