februarie 2023: Dezbatere publică – înfiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Dumbrăvița

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei Dumbrăvița, jud. Timiș, propune spre dezbatere publică înfiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Dumbrăvița pentru a putea fi cuprins în proiect de act normativ.

 

Proiectult a fost publicat pe site-ul Primăriei comunei Dumbrăvița https://primaria-dumbravita.ro/proiecte_hotarari/proiect-hcl-nr-3537-din-25-01-2023-infintarea-serviciului-specializat-pentru-gestionarea-cainilor-fara-stapan-la-nivelul-comunei-dumbravita/  și afișat la sediul instituției în data de 06.02.2023.

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, în perioada 06 – 20 februarie, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiect la Ghișeul unic din cadrul primăriei sau le pot trimite în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-dumbravita.ro.