Dezbatere publică – Plan anual evoluție prețuri și tarife, strategie de tarifare în baza analizei cost-beneficiu SC Aqua Dumbrăvița

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei Dumbrăvița, jud. Timiș, propune spre dezbatere publică planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor, a strategiei de tarifare realizată în baza analizei cost-beneficiu ce urmează a fi practicate de SC Aqua Dumbrăvița, pentru a putea fi cuprins în proiect de act normativ.

Proiectult a fost publicat pe site-ul Primăriei comunei https://primaria-dumbravita.ro/proiecte_hotarari/proiect-hcl-nr-24772-din-13-02-2023-plan-anual-evolutie-preturi-si-tarife-strategie-de-tarifare-in-baza-analizei-cost-beneficiu-sc-aqua-dumbravita/ și afișat la sediul instituției în data de 15.02.2023.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, în perioada 15 – 24 februarie, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiect la Ghișeul unic din cadrul primăriei sau le pot trimite în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-dumbravita.ro.