Indicatorii execuției bugetului local – trimestrul IV 2020

Conform prevederilor art. 76A1 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale a acestor indicatori in maxim 5 zile lucratoare de la primire

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2021/02/indicatori-trim-IV-2020.pdf

indicatori-trim-IV-2020