INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIE BUGETELOR LOCALE PE TRIM III 2017

în baza prevederilor art. 57 alin. 2A1 clin Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alaturat indicatorii cu privire la execuția bugetelor locale pentru trimestrul I anul 2017, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I.- O.M.F.P. nr. 244/ 2651/ 2010 “ pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2A1) si ale art. 76A1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale”. Conform prevederilor art. 76A1 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților / subdiviziunilor administrativ-teritoriale a acestor indicatori in maxim 5 zile lucratoare de la primire.

în baza prevederilor art. 57 alin. 2A1 clin Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alaturat indicatorii cu privire la execuția bugetelor locale pentru trimestrul III anul 2017, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I.- O.M.F.P. nr. 244/ 2651/ 2010 “ pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2A1) si ale art. 76A1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale”.Conform prevederilor art. 76A1 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare,

Fișiere

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIE BUGETELOR LOCALE PE TRIM III 2017